č.  2/VS/2018 (KK)
uzavřená mezi městem Kraslice a obcí Bublava - výkon přenesené působnosti podle zákona o základních registrech
Schváleno (Vydáno): 19.01.2018 Účinnost od: 28.02.2018 Zrušeno: 01.01.2020
Uveřejněno v č. 1/2018 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje na straně 62