Dohoda  č.  13/VS/2018 (KK)
o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Rotava a obcí Jindřichovice - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
Schváleno (Vydáno): 08.12.2016 Účinnost od: 29.12.2016
Uveřejněno v č. 1/2018 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje na straně 84