č.  14/VPS/2018 (JC)
uzavřenámezi městem České Budějovice a obcí Chotýčany na úseku přestupků
Schváleno (Vydáno): 28.02.2018 Účinnost od: 20.04.2018
Uveřejněno v č. 2/2018 Věstníku právních předpisů Jihočeského kraje