Nařízení  č.  2/2010 (KP)
Rady Plzeňského kraje
o vydání závazné části Plánu oblasti povodí Berounky, Plánu oblasti povodí Horní Vltavy a Plánu oblasti povodí Ohře a Dolního Labe
Oblasti úpravy:
OCHRANA PŘED POVODNĚMI. ŽIVELNÍ UDÁLOSTI. POHROMY. KATASTROFY.;VODNÍ TOKY.;STÁTNÍ SPRÁVA VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ.;PRÁVNÍ OTÁZKY TVORBY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.;Jakost vod. Ochrana vod. Ukazatele přípustného stupně znečištění vod.;
Schváleno (Vydáno): 20.05.2010 Účinnost od: 28.07.2010 Zrušeno: 30.06.2016
Uveřejněno v č. 2/2010 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 167

zrušeno 4/2016 (KP)