Dohoda  č.  6/VS/2017 (KK)
o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Kynšperk nad Ohří a obcí Libavské Údolí - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
Schváleno (Vydáno): 05.06.2017 Účinnost od: 15.06.2017 Zrušeno: 01.07.2017
Uveřejněno v č. 1/2017 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje na straně 17