č.  164/VPS/ZR/16/2015
uzavřená mezi městem Doksy a obcí Okna - zajišování výkonu činnosti podle zákona o základních registrech
Oblasti úpravy:
EVIDENCE - KATASTR NEMOVITOSTÍ.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;Rozvoj informačních systémů.;
Schváleno (Vydáno): 08.09.2015 Účinnost od: 03.10.2015
Uveřejněno v č. 8/2015 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 393