č.  56/VS/2016 (KP)
mezi městem Stod a obcí Zemětice - výkon přenesené působnosti ve věcech pozemních komunikací
Schváleno (Vydáno): 25.03.2016 Účinnost od: 23.05.2016 Zrušeno: 01.01.2017
Uveřejněno v č. 5/2016 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 357