č.  24/VS/2007 (KK)
uzavřená mezi obcí Vintířov a obcí Královské Poříčí - výkon přenesené působnosti na úseku územního plánování
Oblasti úpravy:
Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;Územní plánování, investiční výstavba.;
Schváleno (Vydáno): 01.10.2007 Účinnost od: 17.10.2007 Zrušeno: 01.07.2009
Uveřejněno v č. 4/2007 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje na straně 64