č.  162/VPS/TP/36/2011
uzavřená mezi městem Jilemnice a obcí Čistá u Horek - výkon přenesené působnosti podle zákona o evidenci obyvatel
Oblasti úpravy:
EVIDENCE OBYVATELSTVA. REGISTR OBYVATEL.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 14.09.2011 Účinnost od: 08.10.2011 Zrušeno: 01.07.2015
Uveřejněno v č. 6/2011 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 359