Tato služba nabízí zdarma přístup do databází právního informačního systému ASPI a poskytuje předpisy z Věstníků právních předpisů krajů. Upozorňujeme však na autorskoprávní ochranu dle §88-94 z.č. 121/2000 Sb. K dispozici jsou i vazby na derogované, nadřazené, prováděcí, speciální a subsidiární předpisy. Ve všech textech můžete využít fulltextové vyhledávání.