REZORTNÍ PŘEDPIS NEREGISTROVANÝ

Oznámenie  č.  SBX15/2004
Národnej banky Slovenska
o vydaní opatrenia Národnej banky Slovenska č. 708/2004 Z.z. z 10. decembra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 613/2003 Z.z., ktorým sa ustanovuje štruktúra, rozsah, obsah, členenie, termíny, forma, spôsob, postup a miesto predkladania niektorých ohlasovaných skutočností podľa § 8 Devízového zákona
Schváleno (Vydáno): 29.12.2004 Účinnost od: 01.01.2005
Uveřejněno v č. 49/2004 Vestníku Národnej banky Slovenska na straně 945

Pozn.: Uverejnené v Zbierke zákonov SR pod číslom 708/2004.