Nařízení  č.  3/2016 (KL)
Rady Libereckého kraje
, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
Oblasti úpravy:
Kraje. Vyšší územní samosprávné celky.;Krizová situace. Mimořádná opatření. Záchranný systém. Havarijní plán.;Požární ochrana. Hasiči. Hasičský záchranný sbor.;
Schváleno (Vydáno): 28.06.2016 Účinnost od: 29.07.2016
Uveřejněno v č. 6/2016 Věstníku pr. př. Libereckého kraje na straně 102