REZORTNÍ PŘEDPIS NEREGISTROVANÝ

Sdělení  č.  197/2004 (TV)
Českého telekomunikačního úřadu
Příloha č. 22/11.2004 pro kmitočtové pásmo 87,5-146 MHz k plánu využití kmitočtového spektra
Oblasti úpravy:
SPRÁVA SPOJŮ. SPOJE. TELEKOMUNIKACE.;
Schváleno (Vydáno): 15.11.2004 Účinnost od: 15.11.2004 Zrušeno: 01.04.2006
Uveřejněno v č. 11/2004 Telekomunikačního věstníku na straně 9

zrušeno 148/2005 (TV)