REZORTNÍ PŘEDPIS NEREGISTROVANÝ

Dodatek  č.  ZP18/2016
Ministerstva životního prostředí
č. 30 ke Směrnici MŽP č. 6/2015 o poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR prostřednictvím NP ŽP
Oblasti úpravy:
FINANCOVÁNÍ.;Státní fond životního prostředí. Státní fond vodního hospodářství.;Státní úvěrová politika. Dotace. Subvence. Státní záruka.;Správa a organizace průmyslu a energetiky.;
Schváleno (Vydáno): 26.02.2016 Účinnost od: 29.02.2016
Uveřejněno v č. 3/2016 Věstníku Min. životního prostředí na straně 156