PRÁVNÍ PŘEDPIS

Vyhláška  č.  108/2016 Sb.
Ministerstva financí
o stanovení vyňatých účtů pro účely automatické výměny informací s jiným státem v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní
Oblasti úpravy:
Mezinárodní smlouvy o daních. Zamezení dvojího zdanění.;Peněžní služby. Spoření, běžné účty, vklady, půjčky, úroky.;Orgány státní finanční (úřady) správy. Daňové orgány. Správa daní.;
Schváleno (Vydáno): 21.03.2016 Účinnost od: 06.04.2016
Uveřejněno v č. 41/2016 Sbírky zákonů na straně 1964