PRÁVNÍ PŘEDPIS

Zákon  č.  48/2016 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;PRÁVNÍ REŽIM POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ A PROVOZU NA NICH.;Řidičský průkaz.;
Schváleno (Vydáno): 13.01.2016 Účinnost od: 20.02.2016
Uveřejněno v č. 17/2016 Sbírky zákonů na straně 491