Obecně závazná vyhláška  č.  1/2016 (KL)
Zastupitelstva Libereckého kraje
, kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství Libereckého kraje 2016-2025
Oblasti úpravy:
VYUŽÍVÁNÍ A BEZPEČNÉ ZNEŠKODŇOVÁNÍ ODPADŮ.;Kraje. Vyšší územní samosprávné celky.;Kovový odpad.;Odpadní vody. Čištění odpadních vod.;Nakládání s nebezpečnými odpady.;
Schváleno (Vydáno): 26.01.2016 Účinnost od: 12.03.2016
Uveřejněno v č. 1/2016 Věstníku pr. př. Libereckého kraje na straně 2