PRÁVNÍ PŘEDPIS

Zákon  č.  430/2015 Z.z.
Národnej rady Slovenskej republiky
, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
Oblasti úpravy:
ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE;SPRÁVA DOPRAVY A KOMUNIKACÍ.;SPRÁVA VE VĚCECH OBRANY REPUBLIKY.;SPRÁVA SPOJŮ. SPOJE. TELEKOMUNIKACE.;SPRÁVA GEODEZIE A KARTOGRAFIE.;ZDRAVOTNÍ SPRÁVA. ZDRAVOTNICTVÍ.;SPRÁVA KULTURY.;SPRÁVA ŠKOLSTVÍ. VÝCHOVA. VZDĚLÁVÁNÍ.;SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Péče o zvyšování kvalifikace. Rekvalifikace.;Technická bezpečnost zařízení.;Exhalace. Emise. Imise.;Cyklisti a chodci.;Řidiči motorových vozidel.; ...
Schváleno (Vydáno): 24.11.2015 Účinnost od: 31.12.2015
Uveřejněno v č. 115/2015 Zbierky zákonov na straně 4857

Pozn.: Čl. I body 1 až 147 a 150 až 153 a čl. II nadobudli účinnosť 1.1.2016.