PRÁVNÍ PŘEDPIS

Zákon  č.  166/2015 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Zásady kontroly.;Trestný čin.;Legalizace výnosů z trestné činnosti.;
Schváleno (Vydáno): 18.06.2015 Účinnost od: 01.10.2015
Uveřejněno v č. 68/2015 Sbírky zákonů na straně 2105