Rozhodnutí  č.  1/2015 (KL5)
Hejtmana Libereckého kraje
o vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
Oblasti úpravy:
Ochranná pásma nebezpečí požáru.;Požární ochrana. Hasiči. Hasičský záchranný sbor.;Krizová situace. Mimořádná opatření. Záchranný systém. Havarijní plán.;Kraje. Vyšší územní samosprávné celky.;
Schváleno (Vydáno): 10.08.2015 Účinnost od: 10.08.2015 Zrušeno: 19.08.2015
Uveřejněno v č. 5/2015 Věstníku pr. př. Libereckého kraje na straně 354

zrušeno 2/2015 (KL)