REZORTNÍ PŘEDPIS NEREGISTROVANÝ

Obecně závazná vyhláška  č.  CV19/2015
Zastupitelstva obce (města)
obce Doubravčice č. 2/2014, kterou se vydává 2. cenová mapa stavebních pozemků obce Doubravčice
Oblasti úpravy:
Mapy, mapování, kartografie.;Nemovitosti. Domovní majetek. Pozemky.;Ceny. Obchodní přirážky a srážky. Tvorba cen. Tarify. Oceňování.;
Schváleno (Vydáno): 29.12.2014 Účinnost od: 15.01.2015
Uveřejněno v č. 2/2015 Cenového věstníku na straně 23

Pozn.: Text je součástí modulu "Samospráva" (předpisy měst a obcí).