Sdělení  č.  RS13/2002
Ministerstva vnitra
o opravě tiskové chyby v zákoně č. 320/2002 Sb.
Oblasti úpravy:
OKRESNÍ ÚŘADY. OBVODNÍ A OBECNÍ ÚŘADY.;STÁTNÍ SPRÁVA. VEŘEJNÁ SPRÁVA.;Reklama. Marketing. Propagace.;
Schváleno (Vydáno): 15.11.2002 Účinnost od: 15.11.2002
Uveřejněno v č. 168/2002 Sbírky zákonů na straně 9583