Nařízení  č.  2/2014 (KL)
Rady Libereckého kraje
o zřízení Přírodní památky Niva Ploučnice u Žizníkova a jejího ochranného pásma
Oblasti úpravy:
Přírodní rezervace. Chráněná území. Národní parky.;Ochrana přírody a krajiny.;
Schváleno (Vydáno): 13.05.2014 Účinnost od: 15.07.2014
Uveřejněno v č. 3/2014 Věstníku pr. př. Libereckého kraje na straně 30