Nařízení  č.  26/2014 (JM)
Rady Jihomoravského kraje
o zřízení Přírodní památky Stepní stráně u Komořan a jejího ochranného pásma
Oblasti úpravy:
Ochrana přírody a krajiny.;Přírodní rezervace. Chráněná území. Národní parky.;
Schváleno (Vydáno): 20.03.2014 Účinnost od: 01.06.2014
Uveřejněno v č. 6/2014 Věstníku pr. př. Jihomoravského kraje na straně 268