Obecně závazná vyhláška  č.  1/2014 (KL1)
Zastupitelstva Libereckého kraje
, kterou se mění obecně závazná vyhláška Libereckého kraje č. 1/2004 ze dne 16. 3. 2004, kterou se vyhlašuje Závazná část Plánu odpadového hospodářství kraje (POH LK).
Oblasti úpravy:
VYUŽÍVÁNÍ A BEZPEČNÉ ZNEŠKODŇOVÁNÍ ODPADŮ.;Nakládání s nebezpečnými odpady.;Odpadní vody. Čištění odpadních vod.;Kovový odpad.;Kraje. Vyšší územní samosprávné celky.;
Schváleno (Vydáno): 24.01.2014 Účinnost od: 24.01.2014 Zrušeno: 12.03.2016
Uveřejněno v č. 1/2014 Věstníku pr. př. Libereckého kraje na straně 2

zrušeno 1/2016 (KL)