Nařízení  č.  6/2013 (KL)
Rady Libereckého kraje
o zřízení Přírodní památky Červený rybník a jejího ochranného pásma
Oblasti úpravy:
Ochrana přírody a krajiny.;Přírodní rezervace. Chráněná území. Národní parky.;
Schváleno (Vydáno): 01.10.2013 Účinnost od: 04.12.2013
Uveřejněno v č. 5/2013 Věstníku pr. př. Libereckého kraje na straně 129