Nařízení  č.  1/2013 (KO)
Rady Olomouckého kraje
, kterým se mění nařízení Olomouckého kraje č. 8/2011 o stanovení úseků silnic, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
Oblasti úpravy:
SPRÁVA DOPRAVY A KOMUNIKACÍ.;PRÁVNÍ REŽIM POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ A PROVOZU NA NICH.;Dopravní cesty obecně.;
Schváleno (Vydáno): 05.09.2013 Účinnost od: 19.10.2013 Zrušeno: 17.10.2015
Uveřejněno v č. 2/2013 Věstníku pr. př. Olomouckého kraje na straně 42

zrušeno 4/2015 (KO)