Nařízení  č.  3/2013 (KL)
Rady Libereckého kraje
, kterým se stanovují maximální ceny veřejné linkové osobní vnitrostátní silniční dopravy a železniční osobní vnitrostátní dopravy provozované v rámci integrovaných veřejných služeb na území Libereckého kraje podle jiného právního předpisu
Oblasti úpravy:
Ceny. Obchodní přirážky a srážky. Tvorba cen. Tarify. Oceňování.;Městská hromadná přeprava osob.;Silniční přeprava osob a zavazadel.;Přeprava osob a zavazadel v železniční dopravě.;
Schváleno (Vydáno): 07.05.2013 Účinnost od: 01.07.2013
Uveřejněno v č. 4/2013 Věstníku pr. př. Libereckého kraje na straně 110