Nařízení  č.  2/2013 (KL)
Rady Libereckého kraje
o zřízení Přírodní rezervace Údolí Jizery a jejího ochranného pásma
Oblasti úpravy:
Ochrana přírody a krajiny.;Přírodní rezervace. Chráněná území. Národní parky.;Ochranná pásma.;
Schváleno (Vydáno): 19.02.2013 Účinnost od: 11.05.2013
Uveřejněno v č. 3/2013 Věstníku pr. př. Libereckého kraje na straně 82