REZORTNÍ PŘEDPIS NEREGISTROVANÝ

Oznámení  č.  55 745/2000-011(10)
Ministerstva dopravy a spojů
změna č. 2 předpisu ČD Ok 2/1
Oblasti úpravy:
ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA.;
Schváleno (Vydáno): 22.03.2000 Účinnost od: 28.05.2000
Uveřejněno v č. 10/2000 Věstníku dopravy na straně 2