REZORTNÍ PŘEDPIS NEREGISTROVANÝ

Oznámení  č.  55 673/2000-013
Ministerstva dopravy a spojů
schválení technických podmínek dodacích
Oblasti úpravy:
VŠEOBECNÉ A ZVLÁŠTNÍ DODACÍ PODMÍNKY.;
Schváleno (Vydáno): 04.02.2000 Účinnost od: 01.02.2000
Uveřejněno v č. 10/2000 Věstníku dopravy na straně 2