REZORTNÍ PŘEDPIS NEREGISTROVANÝ

Sdělení  č.  43/2012 (SP)
Ministerstva průmyslu a obchodu
Vydání výplatní písmenové známky "Gratulační motiv - orchideje "A" s kupony pro přítisky"
Oblasti úpravy:
Poštovní známky. Poštovní ceniny. Poštovní zásilky.;
Schváleno (Vydáno): 06.09.2012 Účinnost od: 03.10.2012
Uveřejněno v č. 9/2012 Poštovního věstníku na straně 88