Nařízení  č.  13/2012 (KL)
Rady Libereckého kraje
o zrušení přírodní rezervace Sluneční dvůr a jejího ochranného pásma a přírodní památky Konvalinkový vrch a jejího ochranného pásma
Oblasti úpravy:
Přírodní rezervace. Chráněná území. Národní parky.;Ochranná pásma.;
Schváleno (Vydáno): 14.08.2012 Účinnost od: 04.11.2012
Uveřejněno v č. 5/2012 Věstníku pr. př. Libereckého kraje na straně 214