PRÁVNÍ PŘEDPIS

Vyhláška  č.  192/2012 Z.z.
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 388/2009 Z.z., ktorou sa vydáva Mýtny poriadok v znení neskorších predpisov
Oblasti úpravy:
PRÁVNÍ REŽIM POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ A PROVOZU NA NICH.;SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Dálnice.;Dopravní cesty obecně.;Pokuty. Blokové pokuty.;Poplatky ostatní.;
Schváleno (Vydáno): 26.06.2012 Účinnost od: 01.07.2012 Zrušeno: 01.01.2014
Uveřejněno v č. 46/2012 Zbierky zákonov na straně 1241

Pozn.: Ustanovenie § 21c stratilo účinnosť 31.12.2012.
zrušeno 474/2013 Z.z.