PRÁVNÍ PŘEDPIS

Vyhláška  č.  191/2012 Z.z.
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
, ktorou sa ustanovujú dátové rozhrania na zasielanie údajov
Oblasti úpravy:
Zdravotní pojištění. Zdravotní pojišťovny.;Pojišťovny a zajišťovny.;
Schváleno (Vydáno): 27.06.2012 Účinnost od: 02.07.2012
Uveřejněno v č. 46/2012 Zbierky zákonov na straně 1202