Nařízení  č.  1/2012 (KL)
Rady Libereckého kraje
o zřízení přírodní památky Cihelenské rybníky a jejího ochranného pásma
Oblasti úpravy:
Ochrana přírody a krajiny.;Přírodní rezervace. Chráněná území. Národní parky.;
Schváleno (Vydáno): 02.05.2012 Účinnost od: 03.07.2012
Uveřejněno v č. 3/2012 Věstníku pr. př. Libereckého kraje na straně 130