Sdělení  č.  KL02/2012
Krajského úřadu Libereckého kraje
o vyhlášení nařízení Libereckého kraje č. 1/2012 v částce 3/2012 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje
Oblasti úpravy:
Právní předpisy. Obecně závazné vyhlášky a nařízení obcí a krajů.;Kraje. Vyšší územní samosprávné celky.;
Schváleno (Vydáno): 03.05.2012 Účinnost od: 03.05.2012
Uveřejněno v č. 2/2012 Věstníku pr. př. Libereckého kraje na straně 128