PRÁVNÍ PŘEDPIS

Nařízení  č.  107/2012 Sb.
Vlády České republiky
, kterým se mění nařízení vlády č. 112/2008 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÁ SPRÁVA.;ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBNÍ OBLASTI.;Státní úvěrová politika. Dotace. Subvence. Státní záruka.;Fondy.;
Schváleno (Vydáno): 21.03.2012 Účinnost od: 01.04.2012
Uveřejněno v č. 41/2012 Sbírky zákonů na straně 1764