PRÁVNÍ PŘEDPIS

Nařízení  č.  106/2012 Sb.
Vlády České republiky
, kterým se mění nařízení vlády č. 147/2008 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Státní úvěrová politika. Dotace. Subvence. Státní záruka.;Fondy.;Ochrana přírody a krajiny.;Ochrana lesního fondu.;
Schváleno (Vydáno): 14.03.2012 Účinnost od: 01.04.2012
Uveřejněno v č. 41/2012 Sbírky zákonů na straně 1762