REZORTNÍ PŘEDPIS NEREGISTROVANÝ

Rozhodnutie  č.  32/1999 (FS)
Okresných úradov
o určených maximálnych cenách tepelnej energie pre domácnosti, ostatných odberatežov vrátane cien od výrobcov (OÚ Bratislava III, OÚ Bratislava V, OÚ Trnava, OÚ Dunajská Streda, OÚ Bánovce nad Bebravou, OÚ Myjava, OÚ Nové Mesto nad Váhom, OÚ Púchov, OÚ Komárno, OÚ Topožčany, OÚ Bytča, OÚ Liptovský Mikuláš, OÚ Trenčianske Teplice, OÚ Tvrdošín)
Oblasti úpravy:
Tepelná energie. Teplo. Teplá voda. Pára.;Ceny. Obchodní přirážky a srážky. Tvorba cen. Tarify. Oceňování.;
Schváleno (Vydáno): 20.04.1999 Účinnost od: 20.04.1999
Uveřejněno v č. 8/1999 Finančného spravodajcu