Nařízení  č.  2/2011 (KL)
Rady Libereckého kraje
, kterým se stanovuje Integrovaný tarif veřejné dopravy LK
Oblasti úpravy:
Kraje. Vyšší územní samosprávné celky.;Mezinárodní železniční doprava a přeprava.;Přeprava osob a zavazadel v železniční dopravě.;Ceny. Obchodní přirážky a srážky. Tvorba cen. Tarify. Oceňování.;Městská hromadná přeprava osob.;Silniční přeprava osob a zavazadel.;
Schváleno (Vydáno): 16.12.2011 Účinnost od: 01.01.2012 Zrušeno: 01.01.2013
Uveřejněno v č. 7/2011 Věstníku pr. př. Libereckého kraje na straně 390

zrušeno 17/2012 (KL)