Nařízení  č.  1/2011 (KL5)
Rady Libereckého kraje
, kterým se stanovují úseky silnic, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
Oblasti úpravy:
PRÁVNÍ REŽIM POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ A PROVOZU NA NICH.;Dopravní cesty obecně.;
Schváleno (Vydáno): 05.09.2011 Účinnost od: 19.10.2011 Zrušeno: 01.05.2012
Uveřejněno v č. 5/2011 Věstníku pr. př. Libereckého kraje na straně 330