Nařízení  č.  4/2010 (KL9)
Rady Libereckého kraje
o zřízení přírodní rezervace Jílovka a jejího ochranného pásma
Oblasti úpravy:
Přírodní rezervace. Chráněná území. Národní parky.;
Schváleno (Vydáno): 02.11.2010 Účinnost od: 08.01.2011
Uveřejněno v č. 9/2010 Věstníku pr. př. Libereckého kraje na straně 214