REZORTNÍ PŘEDPIS NEREGISTROVANÝ

Stanovisko  č.  AD07/2010
Představenstva České advokátní komory
k provádění úkonů souvisejících s výkonem činnosti insolvenčního správce advokátními koncipienty
Oblasti úpravy:
Organizace advokacie.;
Schváleno (Vydáno): 12.08.2010 Účinnost od: 12.08.2010
Uveřejněno v č. 2/2010 Věstníku České advokátní komory na straně 55