Rozhodnutí  č.  4/2010 (KL6)
Hejtmana Libereckého kraje
o nařízení povinnosti správcům vodních toků provádět krizová opatření
Oblasti úpravy:
OCHRANA PŘED POVODNĚMI. ŽIVELNÍ UDÁLOSTI. POHROMY. KATASTROFY.;Kraje. Vyšší územní samosprávné celky.;Krizová situace. Mimořádná opatření. Záchranný systém. Havarijní plán.;Povinnosti a oprávnění správců vodních toků.;
Schváleno (Vydáno): 20.08.2010 Účinnost od: 20.08.2010 Zrušeno: 06.09.2010
Uveřejněno v č. 6/2010 Věstníku pr. př. Libereckého kraje na straně 178