Rozhodnutí  č.  2/2010 (KL5)
Hejtmana Libereckého kraje
o prodloužení stavu nebezpečí vyhlášeného hejtmanem Libereckého kraje dne 7. srpna 2010
Oblasti úpravy:
OCHRANA PŘED POVODNĚMI. ŽIVELNÍ UDÁLOSTI. POHROMY. KATASTROFY.;Krizová situace. Mimořádná opatření. Záchranný systém. Havarijní plán.;
Schváleno (Vydáno): 12.08.2010 Účinnost od: 12.08.2010 Zrušeno: 06.09.2010
Uveřejněno v č. 5/2010 Věstníku pr. př. Libereckého kraje na straně 170