REZORTNÍ PŘEDPIS NEREGISTROVANÝ

Vzdělávací program  č.  398/2009/VZV
Ministerstva zdravotnictví
akreditovaného kvalifikačního kurzu Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví
Oblasti úpravy:
ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE;Péče o zvyšování kvalifikace. Rekvalifikace.;Zdravotničtí pracovníci.;
Schváleno (Vydáno): 10.06.2010 Účinnost od: 10.06.2010
Uveřejněno v č. 7/2010 Věstníku Min. zdravotnictví na straně 33