Rozhodnutí  č.  1/2010 (KL4)
Hejtmana Libereckého kraje
o vyhlášení stavu nebezpečí pro území Libereckého kraje
Oblasti úpravy:
OCHRANA PŘED POVODNĚMI. ŽIVELNÍ UDÁLOSTI. POHROMY. KATASTROFY.;Krizová situace. Mimořádná opatření. Záchranný systém. Havarijní plán.;
Schváleno (Vydáno): 07.08.2010 Účinnost od: 07.08.2010 Zrušeno: 06.09.2010
Uveřejněno v č. 4/2010 Věstníku pr. př. Libereckého kraje na straně 166