Sdělení  č.  KL01/2010
Krajského úřadu Libereckého kraje
o smluvně chráněném území
Oblasti úpravy:
Ochrana přírody a krajiny.;Přírodní rezervace. Chráněná území. Národní parky.;
Schváleno (Vydáno): 26.03.2009 Účinnost od: 26.03.2009
Uveřejněno v č. 2/2010 Věstníku pr. př. Libereckého kraje na straně 109