Nařízení  č.  2/2010 (KL)
Rady Libereckého kraje
, kterým se vydává závazná část Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe a Plánu oblasti povodí Ohře a Dolního Labe pro správní obvod Libereckého kraje
Oblasti úpravy:
PÉČE O VODNÍ ZDROJE A VODNÍ TOKY.;VODNÍ TOKY.;
Schváleno (Vydáno): 16.02.2010 Účinnost od: 24.04.2010
Uveřejněno v č. 2/2010 Věstníku pr. př. Libereckého kraje na straně 83