ROZHODNUTÍ ÚSTAVNÍHO SOUDU

Nález  č.  66/2010 Sb.
Ústavního soudu
ve věci návrhu na zrušení vyhlášky č. 618/2006 Sb., kterou se vydávají rámcové smlouvy, nebo jejích jednotlivých ustanovení
Oblasti úpravy:
TVORBA PRÁVA. LEGISLATIVA.;Organizace zdravotní správy.;Zdravotnická zařízení. Nemocnice. Polikliniky..;Náklady zdravotní péče.;Uzavření smlouvy v občanském právu.;Zdravotní pojištění. Zdravotní pojišťovny.;
Schváleno (Vydáno): 09.02.2010 Účinnost od: 16.03.2010
Uveřejněno v č. 24/2010 Sbírky zákonů na straně 815