Nařízení  č.  1/2010 (KL2)
Rady Libereckého kraje
, kterým se vyhlašuje Program ke zlepšení kvality ovzduší Libereckého kraje
Oblasti úpravy:
PÉČE O ČISTOTU OVZDUŠÍ. OCHRANA OZÓNOVÉ VRSTVY.;Exhalace. Emise. Imise.;Kraje. Vyšší územní samosprávné celky.;Obce jako subjekty práv a povinností.;
Schváleno (Vydáno): 16.02.2010 Účinnost od: 24.04.2010 Zrušeno: 04.11.2012
Uveřejněno v č. 2/2010 Věstníku pr. př. Libereckého kraje na straně 34

zrušeno 14/2012 (KL)