Nařízení  č.  1/2009 (KL)
Rady Libereckého kraje
, kterým se stanovuje Integrovaný tarif veřejné dopravy LK
Oblasti úpravy:
Přeprava osob a zavazadel v železniční dopravě.;Silniční přeprava osob a zavazadel.;Městská hromadná přeprava osob.;
Schváleno (Vydáno): 05.05.2009 Účinnost od: 18.05.2009
Uveřejněno v č. 2/2009 Věstníku pr. př. Libereckého kraje na straně 98

Pozn.: Na území vymezené Přílohou 3 nabývá toto nařízení účinnosti 18.5.2009. Na ostatním území nabývá toto nařízení účinnosti 1.7.2009.