REZORTNÍ PŘEDPIS NEREGISTROVANÝ

Dohoda  č.  ST16/2008
o spolupráci mezi ČSÚ a Univerzitou Hradec Králové
Oblasti úpravy:
Vysoké školy.;Výzkumné ústavy.;Statistika.;
Schváleno (Vydáno): 26.11.2007 Účinnost od: 26.11.2007
Uveřejněno v č. 2/2008 Statistika a my (do roku 2010 Zpravodaj ČSÚ) na straně 38